NEFUNKCIONALNE RODITELJSKE ULOGE

Svaki roditelj svome detetu misli najbolje (ali da li i kroz dela to pokazuje?).

Ovo je jedan od postulata roditeljstva i istina kojom se većina roditelja vodi u vaspitanju svoje dece. U želji da detetu olakšaju odrastanje, sazrevanje, rešavanje životnih razvojnih zadataka, roditelji se oslanjaju na sopstvenu intuiciju i osećanja.

Veoma često ta intuicija i osećanja mogu da dovedu do pogrešnog zaključka a time i do pogrešnog odnosa, tj. pogrešne roditeljske uloge. Ključna stvar za razumevanje odabira i formiranja roditeljskih uloga jeste činjenica da roditelji uloge ne biraju na osnovu jasnih činjenica i najčešće bez ikakvog predviđanja uticaja odabrane uloge na dete i njegovo odrastanje. Iz ovog razloga dešavaju se brojni problemi koji vremenom postaju kompleksniji i neki od njih mogu prerasti u ozbiljne porodične probleme kao što su maloletnička delinkvencija, bolesti zavisnosti, različiti psihološki poremećaji i slično.

Uzevši u obzir dostupnost, rasprostranjenost i, uopšte, epidemiološku raširenost negativnih oblika ponašanja zajedno sa svim sredstvima koja ih prate i podržavaju, jasno je da su rizici ogromni i da se deca sve više odlučuju za “lakši put” a to je onaj koji nudi negativna subkulturna grupa.

Iz ovog i brojnih drugih razloga danas je više nego ikada važno i u nekim situacijama presudno obrazovanje roditelja za pravilno i funkcionalno roditeljstvo.

Cilj ovog članka je da definiše i objasni nefunkcionalne roditeljske uloge kako bi čitaoci mogli da jasno i svakodnevnim rečnikom napisano vide, prepoznaju i izoluju nefunkcionalno ponašanje. Naredni korak je želja i svest o potrebi za promenom a zatim i sama promena kroz pohađanje Škole roditeljstva i rad na sebi.

U nastavku će biti objašnjene nefunkcionalne roditeljske uloge i njihov efekat na dete.

Nefunkcionalna uloga   

Potkupljivač

–          materijalno stimuliše dete kako bi sprečio ili prevenirao nepoželjno ponašanje

–          kupuje stvari detetu kako bi pridobio njegovu ljubav i/ili naklonost

–          plašeći se detetove negativne reakcije (histerija, ucena, pretnja…) na NE, ovaj roditelj ulazi čak i u dug kako bi detetu kupio ono što ono želi

Efekat na dete

–          ne traži od deteta da zasluži novac već mu ga daje da bi ono zadržalo ponašanje u okvirima normale i socijalnih standard

–          ne razlikuje detetove želje od potreba i kupuje mu sve što poželi

–          nejasan pojam o zasluzi, dete smatra da sve što ima ili dobije to i zaslužuje i apetiti mu rastu

–          nemanje odnosa prema radu i zaradi jer se novac i stvari dobijaju bez ikakvog truda ili kroz histerije, pretnje i ucene

–          procenjivanje drugih kroz materijalne vrednosti

Nesigurni pregovarač

–          dete po prirodi ima težnju da pomera granice koje su uspostavljene smatrajući takvo ponašanje osvajanjem slobode. Ovakav roditelj iz straha od detetove reakcije biva uhvaćen u tu zamku i pregovara o već postavljenim pravilima raslabljujući sistem kazni i nagrada i obesmišljavajući ga. U takvom odnosu dete prihvata za cilj da pobedi u pomeranju granica a prestaje da bude zainteresovanu za ishod svog ponašanja i bilo kakvu kaznu i/ili nagradu

–          ovakav roditelj pregovara o posledici negativnog ponašanja kada se takvo ponašanje desi i time obesmišljava istu

–          dozvoljava detetu da pregovara do granice apsurda

–          stalno pravi dogovore sa detetom a dete gura granice dalje i obesmišljava ih navodeći roditelja da pravi nove i sve tako do potpunog besmisla

Efekat na dete

–          nema granica

–          dete je fokusirano na pobedu u pregovorima i prestaje da se interesuje za bilo šta drugo

–          standardi i dogovori su besmisleni

–          dete počinje da vidi samo korist od odnosa sa drugima, bez ikakve druge relacije i/ili osećanja

Galamdžija

–          frustrirani roditelj koji na problem odgovara galamom i vređanjem

–          uvučen u “borbu” sa detetom gubi kontrolu i reaguje nekontrolisano i besno

–          iz griže savesti zbog svog ponašanja ima epizode preterane popustljivosti i davanja detetu

Efekat na dete
    

–          ugled i autoritet roditelja su ugroženi jer se spustio na emotivni nivo deteta i sa njega reaguje

–          apsolutno odsustvo kontrole jer obe strane viču jedna na drugu i nekontrolisano reaguju

–          u ovakvim slučajevima roditelj gubi kontrolu nad sobom i daje loš primer za rešavanje problema detetu

Mama koka (važi i za tate)

–          podržava dete u svemu preterano

–          pravi izgovore za detetovo neprimereno ponašanje

–          okrivljuje druge za detetovo neprimereno ponašanje

–          vidi svoje dete kao žrtvu i brani ga

–          identifikuje se sa detetom i pruža mu “potpuno razumevanje”

Efekat na dete

–          svaka vrsta ponašanja nailazi na razumevanje, nema dobrog i lošeg

–          nema detetove krivice i time nema ni odgovornosti

Izbavitelj

–          očajnički želi da se poveže sa detetom pa ga “brani” od škola, policije, institucija

–          pridružuje se nefunkcionanom razmišljanju i/ili delanju deteta

–          Igra ulogu “dobrog policajca” u odnosu na drugog detetovog roditelja koji je “loš policajac”

–          predviđa lošu sudbinu za svoje dete jer drugi roditelj neće da sluša i time sebe lišava odgovornosti

Efekat na dete

–          nema odgovornosti

–          bez obzira šta da dete radi imaće podršku u tome

–          detetov odnos prema autoritetu je pogrešan

Perfekcionista

–          šalje detetu poruke – “nisi se potrudio dovoljno jer da jesi bilo bi rezultata”

–          ništa nije dovoljno dobro

–          postavlja veoma visoke standard

–          poredi dete sa drugom decom za koju smatra da su bolja u nečemu

Efekat na dete

–          neuspeh je očekivan s obzirom na to da se ovakvom roditelju nikada ne može ugoditi

–          razvija se visok nivo nesigurnosti kod deteta

–          stvara se zabrana na uspeh

–          ako uspeš drži to za sebe i nikom ne pričaj

Mučenik

–          preuzima dečije odgovornosti i radi umesto deteta

–          stalno spušta očekivanja u odnosu na dete

–          “neka, ja ću” ponašanje

Efekat na dete

–          ovakav model kod dece podstiče bespomoćnost

–          dete postaje zavisno od drugih i nikada ne odrasta u potpunosti

Dragan Jović, Life & Business coach, organizacioni terapeut

e-mail: draganjovic@radostzivljenja.com

Foto: pixabay

http://balkanin.com/index.php/psihologija/item/1159-ne-opirite-se-napadima-panike,-to-ih-znatno-otezava.html

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *