SAZNANJE ETARSKE REALNOSTI KOSMOSA NIJE POTREBNO EKSPERIMENTALNO DOKAZIVATI

               Na (dvodimenzionalnom) ekranu svog televizora svakodnevno zapažamo da se stvari kreću. Priđemo li bliže, možemo se uveriti da površ ekrana apsolutno miruje a da se, sa kraja na kraj ekrana, sele samo svetlosni signali. Stvarnost se ne razlikuje mnogo od pokretnih slika sa tv – ekrana. Deli ih […]

More Info

DOBRO DOŠLI U ETAR!

  DOBRO DOŠLI U ETAR!                     Na ovom sajtu možete dobiti korisne informacije o etru – sveprisutnoj supstanci, medijumu koji ispunjava sav beskonačni svemirski prostor. Ta jedinstvena ideja, jedina kojom se na logičan način može objasniti nastanak i beskonačno ispoljavanje materije, uma i duha, odbačena je […]

More Info

Sadržaj knjige “Anatomija kosmosa”

SADRŽAJ  KNJIGE  „ANATOMIJA KOSMOSA“ str.  POSVETA  PREDGOVOR  UVOD  I  POGLAVLJE    Znanje se ne stiče samo učenjem od drugih  II   POGLAVLJE Od izvora dva putića – vode na dve strane  III POGLAVLJE Troagregatni etar – telo, um i duša večnog univerzuma  IV   POGLAVLJE Opšteprihvaćena mistična definicija sile gravitacije – glavni uzrok napredovanja nauke slepom ulicom […]

More Info