ISTOČNJAČKI MISTICIZAM + MODEL ETARSKOG ISPOLJAVANJA PRIRODE = DUBOKO RAZUMEVANJE KOSMOSA

Piše: Miodrag Dražić    ISTOČNJAČKA MISTIKA + MODEL ETARSKOG ISPOLJAVANJA PRIRODE = DUBOKO RAZUMEVANJE KOSMOSA (I deo) Na ovogodišnjoj Memorijalnoj debati “Isak Asimov”, koja se održala u Prirodnjačkom muzeju u Njujorku, postavljeno je pitanje:                         DA LI JE SVEMIR ZAPRAVO SAMO SIMULACIJA? Pitanje stvarnosti svemira okupira mislioce već mnogo vekova. U novije vreme, ideja o […]

More Info

POREKLO ENERGIJE ZA BESKONAČNO ISPOLJAVANJE ŽIVOTA U KOSMOSU

                 Filozofija etarskog “stvaranja” i ispoljavanja materijalnog kosmosa je jednostavna.                Polazište etarske fizike (dao sam sebi slobodu da to tako nazovem) jeste bezvremeno postojanje beskonačnog večno oscilujućeg etarskog kontinuuma, nezamislivo čvrste, guste i kompaktne supstance sposobne da stvara (ispoljava) i prenosi na daljinu ispoljene oscilacije od više biliona treptaja u sekundi. Beskonačni kontinuum […]

More Info

SAZNANJE ETARSKE REALNOSTI KOSMOSA NIJE POTREBNO EKSPERIMENTALNO DOKAZIVATI

               Na (dvodimenzionalnom) ekranu svog televizora svakodnevno zapažamo da se stvari kreću. Priđemo li bliže, možemo se uveriti da površ ekrana apsolutno miruje a da se, sa kraja na kraj ekrana, sele samo svetlosni signali. Stvarnost se ne razlikuje mnogo od pokretnih slika sa tv – ekrana. Deli ih […]

More Info

DOBRO DOŠLI U ETAR!

  DOBRO DOŠLI U ETAR!                     Na ovom sajtu možete dobiti korisne informacije o etru – sveprisutnoj supstanci, medijumu koji ispunjava sav beskonačni svemirski prostor. Ta jedinstvena ideja, jedina kojom se na logičan način može objasniti nastanak i beskonačno ispoljavanje materije, uma i duha, odbačena je […]

More Info

Sadržaj knjige “Anatomija kosmosa”

SADRŽAJ  KNJIGE  „ANATOMIJA KOSMOSA“ str.  POSVETA  PREDGOVOR  UVOD  I  POGLAVLJE    Znanje se ne stiče samo učenjem od drugih  II   POGLAVLJE Od izvora dva putića – vode na dve strane  III POGLAVLJE Troagregatni etar – telo, um i duša večnog univerzuma  IV   POGLAVLJE Opšteprihvaćena mistična definicija sile gravitacije – glavni uzrok napredovanja nauke slepom ulicom […]

More Info