DOBRO DOŠLI U ETAR!

  DOBRO DOŠLI U ETAR!                     Na ovom sajtu možete dobiti korisne informacije o etru – sveprisutnoj supstanci, medijumu koji ispunjava sav beskonačni svemirski prostor. Ta jedinstvena ideja, jedina kojom se na logičan način može objasniti nastanak i beskonačno ispoljavanje materije, uma i duha, odbačena je […]

More Info

Sadržaj knjige “Anatomija kosmosa”

SADRŽAJ  KNJIGE  „ANATOMIJA KOSMOSA“ str.  POSVETA  PREDGOVOR  UVOD  I  POGLAVLJE    Znanje se ne stiče samo učenjem od drugih  II   POGLAVLJE Od izvora dva putića – vode na dve strane  III POGLAVLJE Troagregatni etar – telo, um i duša večnog univerzuma  IV   POGLAVLJE Opšteprihvaćena mistična definicija sile gravitacije – glavni uzrok napredovanja nauke slepom ulicom […]

More Info