HIPOTEZA VELIKOG PRASKA  –   „PLJESAK JEDNE RUKE“             Svako ko je ikada čuo ili pročitao definiciju šta nauka jeste i šta bi trebalo da bude, morao je ostati potpuno zbunjen idejama koje su dovele do stvaranja kosmološkog modela ekspandirajućeg univerzuma. Hipoteza Velikog praska polazi od ideje da je kosmos mogao nastati kao posledica supereksplozije […]

More Info

NOVIJA ISTRAŽIVANJA KOSMOSA   O verovatnoći da pozadinsko mikrotalasno zračenje predstavlja eho velikog praska?                 Tehnologija je znatno napredovala od vremena kad je čudnovata ideja o ekspandirajućem univerzumu odnela uverljivu pobedu nad idejom stacionarnog univerzuma. Presudnu ulogu u prihvatanju hipoteze Velikog praska, praktično je odigrao nadljudski superistančan sluh osoblja COBE – a. Naime, aparati su, […]

More Info

Kosmološke hipoteze

             Spoznaja etarske stvarnosti kosmosa menja stvari iz korena. Ako se dinamička priroda univerzuma može na jednostavan način objasniti međusobnom „borbom“ agregatnih stanja etra – bez upotrebe izraza kao što su: prostorno-vremenski kontinuum, zakrivljavanje prostora, tačka singulariteta, gravitacija, elektroni, pozitroni, slobodni joni, jaka i slaba nuklearna sila i ostale, onda se tim pojmovima možda […]

More Info

Svetlost – oscilovanje etra ili kretanje fotona kroz prazan prostor?

SVETLOST – OSCILOVANJE ETRA ILI KRETANJE FOTONA KROZ PRAZAN PROSTOR?                                              Pojam talasnog prostiranja svetlosti je neodvojivo vezan za postojanje medijuma, koji svojim oscilovanjem može da stvara i prenosi svetlosne oscilacije. Prazan prostor ne može da stvara oscilacije niti one mogu da se prostiru prazninom.        Osnovna pretpostavka zapadnjačke fizike da se kosmos na […]

More Info

ISTOČNJAČKI MISTICIZAM + MODEL ETARSKOG ISPOLJAVANJA PRIRODE = DUBOKO RAZUMEVANJE KOSMOSA

Piše: Miodrag Dražić    ISTOČNJAČKA MISTIKA + MODEL ETARSKOG ISPOLJAVANJA PRIRODE = DUBOKO RAZUMEVANJE KOSMOSA (I deo) Na ovogodišnjoj Memorijalnoj debati “Isak Asimov”, koja se održala u Prirodnjačkom muzeju u Njujorku, postavljeno je pitanje:                         DA LI JE SVEMIR ZAPRAVO SAMO SIMULACIJA? Pitanje stvarnosti svemira okupira mislioce već mnogo vekova. U novije vreme, ideja o […]

More Info

POREKLO ENERGIJE ZA BESKONAČNO ISPOLJAVANJE ŽIVOTA U KOSMOSU

                 Filozofija etarskog “stvaranja” i ispoljavanja materijalnog kosmosa je jednostavna.                Polazište etarske fizike (dao sam sebi slobodu da to tako nazovem) jeste bezvremeno postojanje beskonačnog večno oscilujućeg etarskog kontinuuma, nezamislivo čvrste, guste i kompaktne supstance sposobne da stvara (ispoljava) i prenosi na daljinu ispoljene oscilacije od više biliona treptaja u sekundi. Beskonačni kontinuum […]

More Info

SAZNANJE ETARSKE REALNOSTI KOSMOSA NIJE POTREBNO EKSPERIMENTALNO DOKAZIVATI

               Na (dvodimenzionalnom) ekranu svog televizora svakodnevno zapažamo da se stvari kreću. Priđemo li bliže, možemo se uveriti da površ ekrana apsolutno miruje a da se, sa kraja na kraj ekrana, sele samo svetlosni signali. Stvarnost se ne razlikuje mnogo od pokretnih slika sa tv – ekrana. Deli ih […]

More Info

DOBRO DOŠLI U ETAR!

  DOBRO DOŠLI U ETAR!                     Na ovom sajtu možete dobiti korisne informacije o etru – sveprisutnoj supstanci, medijumu koji ispunjava sav beskonačni svemirski prostor. Ta jedinstvena ideja, jedina kojom se na logičan način može objasniti nastanak i beskonačno ispoljavanje materije, uma i duha, odbačena je […]

More Info

Sadržaj knjige “Anatomija kosmosa”

SADRŽAJ  KNJIGE  „ANATOMIJA KOSMOSA“ str.  POSVETA  PREDGOVOR  UVOD  I  POGLAVLJE    Znanje se ne stiče samo učenjem od drugih  II   POGLAVLJE Od izvora dva putića – vode na dve strane  III POGLAVLJE Troagregatni etar – telo, um i duša večnog univerzuma  IV   POGLAVLJE Opšteprihvaćena mistična definicija sile gravitacije – glavni uzrok napredovanja nauke slepom ulicom […]

More Info